Under arbeid på Sula fyr har det oppstått en lekkasje med kvikksølv i dag.

- Det er ikke snakk om store mengder kvikksølv, bare et par desiliter, forteller politiet til lokalavisen Hitra-Frøya.

Tre personer skal være sendt til sykehus for sjekk.

Lokalavisa har tidligere omtalt arbeidet som pågår ved Sula. Alt kvikksølv norske i fyr skal fjernes og erstattes med en mer miljøvennlig løsning. Det er to fyrstasjoner i regionen Trøndelag og Møre og Romsdal som har linser som roterer i kvikksølvbad. Begge disse ligger i Frøya kommune. Det gjelder Sula fyr og Sletringen fyr.

Kvikksølvet i Sula fyr har en egenvekt på 280 kilo. Den omfattende prosessen med å fjerne kvikksølvet er budsjettert til 1,2 millioner kroner for begge fyrene. Arbeidet blir ifølge Kystverket gjort av et eksternt firma i samarbeid med Kystverket.