Veivesenet skal montere nytt autovern ved ulykkesbrua ved Titran. Tiltaket skal komme på plass så snart det praktisk lar seg gjennomføre.

Det opplyser Karin Bjørkhaug (KrF) til lokalavisa Hitra-Frøya etter at vi ba samferdselspolitikeren om en kommentar til lokalbefolkningas krav om ny bru. Bjørkhaug er leder av fylkets samferdselskomite.

Det var ved brua til Titran en bil kjørte ut og havnet i sjøen for halvannen uke siden. To kvinner omkom i ulykken. Selv om politiet og veivesenets ulykkesgruppe ennå ikke har konkludert med hva som er årsak til ulykken, har veimyndighetene bestemt at det skal settes iverk strakstiltak ved brua.

- Veivesenet setter igang tiltak uavhengig av konkusjon i ulykkesgruppa, sier Bjørkhaug.

- Meldinga fra veivesent er at det skal settes igang straks. Det er ikke noe de venter på av penger fra oss, sier Bjørkhaug.

- Må hindre at det skjer igjen

Lokalbefolkninga har i en årrekke påpekt behovet for utbedringer av brua. Og for få dager siden sendte Frøya Høyre et brev til veivesenet og fylkets samferdselskomite med krav om ny bru snarest. Hun har lest om de mange ulykkene ved denne brua, og har merket seg engasjementet omkring utbedringer.

- Det er alltid sånn at man ønsker man kunne gjort dette på forhånd sånn at vi kanskje kunne unngått en tragisk ulykke. Men det er også viktig at når det har skjedd en ulykke, så må vi fortsatt gjøre disse tiltakene for å hindre at det skjer igjen, sier Bjørkhaug.

Ny bru?

Bjørkhaug sier til Hitra-Frøya at behovet for ny bru er diskutert gjennom transportplanen, også før den siste dødsulykka. Politikernes utfordring er at det er mange nødvendige tiltak som er spilt inn fra alle deler av fylket, og at det er begrenset hva man har penger til.

- Vi har en utfordringsdatabase, som sier noe om alle behovene. Så er det gjort en siling av disse behovene. Brua på Titran er med som et av tiltakene som det er gjort en prioritering på, men tiltaket er ikke blitt med i bevilgningene, sier Bjørkhaug.

Det ble nettopp gjort en hovedrullering av fylkets transportplan. Om det er mulig å få Titran-brua med på neste rullering, er vanskelig å svare på i dag, mener Bjørkhaug.

- Denne planen skal ha årlige rulleringer framover, men jeg kan ikke forskuttere den behandlinga, sier Bjørkhaug.

Ulykkesstedet ved brua er pyntet med lys og blomster. (Foto: Cecilia Brurok)
Karin Bjørkhaug (KrF), leder av fylkets samferdselskomite.