De fikk blant annet informasjon om forebyggende arbeid mot doping, bruk av doping, kroppsideal, kosttilskudd og helse fra Stig Kvammen, prosjektmedarbeider i lokalmobilisering mot doping – Antidoping Norge.

- En av ti har fått tilbud om doping

- Hva er doping?

- I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt, og forbindes ofte med idrett. Når vi snakker om doping som samfunnsproblem, mener vi dopingmidler som er «presentasjonsfremmende». Altså midler vi kan bruke for å pynte på eget utseende. Ofte er dette hormonpreparater som Anabole steroider(syntetisk testosteron), veksthormon og melanotan(syntetisk melanocortin, bruningsdop) som i utgangspunktet produseres naturlig i kroppen og som vi ikke trenger ekstra supplement av, forklarer Kvammen.

- Hvor vanlig er doping blant skoleelever?

- Det er vanskelig å si hvor mange eller hvor vanlig det er å bruke dopingmidler. Undersøkelser gjort i skolen viser at 1 av 10 har fått tilbud om bruk av dopingmidler og at nesten 4 av 10 kjenner mennesker som bruker eller har brukt dopingmidler.

- Usikre mennesker utsatt for bruk

- Hva er grunnen til at noen velger å dope seg?

- Motiv for bruk av dopingmidler kan ofte være sammensatt, men i idretten er det med det formål om å bli best! Det er ingen i idretten som bruker doping for å bli nummer to. Utenfor idretten er det derimot litt mer komplekst. Det vi kan si er at mennesker med en usikkerhet på eget utseende, sin plass i gjengen, sin plass i samfunnet ofte er mer utsatt for bruk. Det handler om å pynte på sitt eget utseende. Kroppsidealet 2014 handler om den muskuløse kroppen med lav fettprosent uavhengig av om det er mann eller kvinne.

- Kan føre til vold og selvmord

- Hvorfor skal man ikke bruke dopingmidler?

- Bruk av dopingmidler er farlig, og i verste fall dødelig. Fysiske, psykiske og sosiale bivirkninger er vesentlige og vi har hatt mange tilfeller av brukere som har pådratt seg hjerteinfarkt, hjerneslag, leversvikt osv i svært ung alder som følge av bruk. De psykiske bivirkningene som økt aggresjon og depresjon har også ført til flere voldsepisoder, og selvmord.

- Drømmekroppen kommer gjennom knallhardt arbeid

- Hva er alternativet til å oppnå samme resultater uten doping?

- For å oppnå samme resultat er det kun én ting som gjelder, og det er knallhardt og dedikert arbeid med tanke på trening, kosthold og restitusjon over tid. De SKAL koste å få drømmekroppen, og det er faktisk sånn at kroppslig forandring tar tid. Snarveier er sjeldent en god løsning i livet generelt, og dette gjelder da spesielt med tanke på sin egen kropp, spesielt med tanke på mulige konsekvenser dette kan få, advarer Kvammen.