Prosjektgruppen for Blått kompetansesenter har nå levert fra seg innledende utredning om det planlagte Blått kompetansesenter på Sistranda.

16 virksomheter er interessert

I utredningen kommer det frem at  16 lokale, regionale og nasjonale  bedrifter og organisasjoner har signert på at de kan være interesserte i å leie lokaler i et eget bygg for Blått kompetansesenter. Til sammen har disse signalisert at de har behov for et netto arealbehov på 1.500 kvadratmeter, for til sammen 100 ansatte.

Solid dokumentasjon

Prosjektgruppen, som har bestått av prosjektleder Sigurd Bjørgo fra fylkeskommunen og blant andre Asgeir Johansen fra Frøya videregående skole, mener interessen er en solid dokumentasjon på at det er tilstrekkelig behov/etterspørsel etter en fysisk samlokalisering i den marine klyngen.

Plasseringen av bygget må vurderes nærmere ut fra hvordan funksjonskravene til de ulike interesserte virksomhetene kan imøtekommes. Aktiviteten i interesserte virksomheter spenner over områder som produktutvikling, markedsutvikling, administrasjon, FOU(forskning og utvikling) og kompetsnseutvikling. Noen virksoomheter vil dekke sine arealbehov gjennom et bygg som er uavhengig av plassering, mens andre har behov for nærhet til sjø/brygge eller sentrumsnære eller offentlig funksjoner.

Den største og sikreste leietakeren er Frøya kultur og kompetansesenter(FKK), som trenger 400 kvadratmeter til laksesenteret som blir en del av opplevelsespakken ved  FKK. De mener den beste løsningen er om bygget blir plassert ved siden av FKK på siden mot Siholmen.

Kan ta over tre år

Prosjektgruppen for Blått kompetansesenter understreker at interessen som er meldt ikke er forpliktende, på grunn av at det blant ikke foreligger noe vedtak om at Blått kompetansesenter skal realiseres eller tegninger eller kostnadsoversikt.

Om fylkestinget vedtar å bygge Blått kompetansesenter, vil byggeprosjektet starte med utarbeiding av et konkurransegrunnlag som følges opp av en konkurranse før det settes i gang et byggeprosjekt. I følge utredningen vil et bygg i størrelsesorden på omtrent 2.900 kvadratmeter og med den aktivitet som interesserte virksomheter opererer innenfor, forventes det en planleggings- og gjennomføringstid på i overkant av tre år fra vedtak til bygg.

Opplæringskomiteen skal behandle saken 5. mai,  før den skal opp i fylkestinget.