Frøya kommunestyre har en lang dag foran seg, med hele 26 saker som skal til behandling før sommerferien.

Møtet starter kl. 10 og kan følges på denne linken (Frøya kommune)

(Beklager tidvis problemer med lyden)

Møtet innledes med temadebatten "Ny kommunereform - hvor går Frøya". Her blir det orientering og debatt v/Ottar Vist, KS og Alf Petter Tenfjord, fylkesmannen.

I tillegg blir det fra kl. 12 en orientering fra Inge Storås i Revisjon Midt-Norge IKS.

Blant sakene som deretter skal behandles er

- eventuell deltakelse i eiendomsselskapet til Blått kompetansesenter

- Sætervågen fiskerihavn

- støtte til  økt bredbåndskapasitet på Sistranda

- Samarbeidsavtale med Livsglede for eldre

- Pengegave til flygel i kulturhuset

- søknad om bevilling til alkoholsalg

Alle dokumentene kan lastes ned via kommunens nettsider