Fylkeskommunen har som kjent opprettet en ny hurtigbåtforbindelse til øyregionen fra 2014, med endepunkt i Fillan. Både administrasjonen i Hitra kommune og Fylkeskommunen er enige om at det nye anløpsstedet for hurtigbåten skal plasseres i Vikan Nord, ved sjøen nedenfor Fillan sentrum.

Også formannskapet på Hitra er enig i dette, og har enstemmig anbefalt kommunestyret å investere de 5 millioner kroner som er nødvendig til montering av flytekai, og 250.000 kroner til etablering av parkeringsplass for buss.

Gammel Fillan ble for trangt

Det andre alternativet har vært Gammel Fillan, som i dag fungerer som anløp for hurtigbåten mellom Trondheim-Sula. Fordelene og ulempene ved begge plassene har blitt vurdert. Selv om Gammel Fillan har anløpssted fra før med gode havneforhold, trekker blant annet mangel på parkeringsplasser, og private eierforhold ned, heter det i saksutredninga.

I Vikan Nord er det noe dårligere havneforhold på grunn av mindre ly for bølger og vind fra nord-østlig retning, men kort avstand til Fillan sentrum, gjennomgående kollektivtransport med mulighet for snuplass til buss,  og isfri havn er beskrevet blant fordelene her.

Mannskapet må overnatte

Fylkeskommunen har sagt at de vil refundere inntil 50 prosent av utgiftene ved utbyggingen, og vil stå for drift og vedlikehold av anlegget.

Fillan vil være endestasjon for den nye ruten, og mannskapet vil overnatte her til båten går dagen etter. Det innebærer at det må bygges et mannskapsrom med overnattingsmuligheter på 120 kvadratmeter, som skal være i tilknytning til et venterom for passasjerer på 50 kvadratmeter.

Politikerne i formannskapet har vedtatt at når tegningsgrunnlag for landterminalen er ferdig utarbeidet, skal det egges fram en egen utbyggingssak i kommunestyret for finansiering av terminalbygget.