Hitra kommunestyre møtes i dag (torsdag) fra kl. 13. Møtet kan du følge på web-tv her via lokalavisa.

Møtet kan du følge ved å klikke på denne linken.

Møtet innledes med orienteringer om Stemmerettsjubileet, om status i lokalpolitiet og status og planer i Kystnorge.

Blant sakene som skal diskuteres i dag er finansiering og igangsetting av ny hovedvannledning Fuglåsen - Jøstenøya. Et utviklingsprogram for barnehage/skole samt endring av vedtekter for eiendomsskatt skal også opp til diskusjon. Utbygging ved Hitrahallene, som også inkluderer en debatt om bowlingens framtid, skal også diskuteres.

Hele saklista samt dokumentene kan lastes ned her (Hitra kommune)