Det er Dagens Næringsliv lørdag som skriver dette.

Svært sentralt i bostyrets arbeid står firmaet Tina International, som i stor grad skal ha samme eiere som Vest. Det polskregistrerte firmaet skal ha leid ut arbeidskraft i stort omfang til Hitra-bedriften Vest Sandblåsing, som gikk konkurs i september med rundt 200 personer på lønningslista.

- Vi har berettiget mistanke om at det har skjedd straffbare skatte- og avgiftsunndragelser. Det er snakk om betydelige beløp, sier borevisor Otter Brøholt i Vest Sandblåsings konkursbo. Ifølge Dagens Næringsliv har bostyret i Vest gjort funn som tyder på at både Vest Sandblåsing og Tina International kan ha unndratt seg moms, skatt og arbeidsgiveravgift for over 20 millioner kroner tilsammen.

Daglig leder Stig Haltland i Tina erkjenner at Tina etterhvert har fått problemer, men benekter avgiftsunndragelser.

- Alt har ikke funger og vi har fått problemer. Men vi har ikke unndratt oss beskatning for å berike oss selv, sier Haltland til Dagens Næringsliv. Haltland jobbet selv som driftleder i Vest Sandblåsing før konkursen.

Bostyrer Marit Eriksson skal også ha mottatt informasjon om at utstyr er blitt borte, med konkrete opplysninger om hvem som har tatt det og hva. Ifølge avisen skal dette være verdier for over en million kroner.

Daglig leder Kolbjørn Olsen i Vest Sandblåsing sier til DN at han har vondt for å tro at noen kan ha stukket av med verdier fra konkursboet.

- Hvis det stemmer, er det noen som har opptrådt veldig falskt overfor meg. Jeg kan bare ikke tro det er sant, sier Olsen.

Få dager etter konkursen i september, skrev Hitra-Frøya at ledelsen hadde godt håp om ny drift under nytt navn. Etter det lokalavisa kjenner til, har dette vist seg ikke å være mulig.