Lørdag er det på nytt klart for overnatting i kirka gjennom tiltaket "Lys våken". Hitras 5. og 6. klassinger skal denne gang ta turen til Nordbotn for å oppleve noe spennende i kirka.

Første søndag i advent er det kirkas nyttårsaften, noe som skal feires over hele landet. Da det er gudstjeneste i Nordbotn kirke førstkommende søndag, velger Hitra menighet imidlertid å feire kirkeårets nyttårsaften allerede lørdag.

Her kan årets femte- og sjetteklassinger sammen få utforske kirka, leke, bli kjent og sist men ikke minst få lov å overnatte i kirkerommet. Søndagsmorgen er det felles frokost før gudstjenesten starter, hvor også årets lysvåken-barn aktivt kan få delta i gudstjenesten.

- Søndag er foreldre og søsken hjertelige velkomne til å se hva vi har fått til i Nordbotn kirke, sier menighetspedagog Grete Hammer ved Hitra Kirkekontor