Opprinnelig skulle "Reguleringsplan for Rv 714 Dolmsundet bru med vegtilknytning" behandles politisk før sommerferien. Hitra kommune mottok en uvanlig lang liste innsigelser og merknader til reguleringsplanen, og besluttet i samråd med Statens Vegvesen å sende reguleringsplanen for området Dolmsundet ut på ny høring. Årsaken er at man ønsket å kvalitetssikre saksbehandlinga.

Frøya kommunestyre behandlet planen før helga og har ingen ytterligere merknader til planen.  Tirsdag ettermiddag skal Hitra kommunestyre behandle samme sak. Alle partier, med unntak av SV, har tidligere signalisert at man går for planen.

Da politikerne før sommeren ble orientert om den ekstra høringsrunden, ble det understreket at den nye høringsrunden ikke skal forsinke utbyggingen av ei ny høybru over sundet. Siden denne utbyggingen er relativt omfattende, har veivesenets prosjektmedarbeidere brukt tiden parallelt til planlegging av prosjektet.