Frøyarådmnann Ole Henrik Fjørstad fortalte tilhitra-froya.no denne uka at det har kommet meldinger fra næringslivet om atboligmangelen på Frøya nå var helt prekær. Nytilsatte folk har måttet overnattei bilene sine.

Rådmanenn varslet hastetiltak.Saken er nå løftet til politisk nivå. Ordfører Berit Flåmo sier man vil gå i gangmed et prosjekt der man ser for seg å få opp startboliger i løpet av svært korttid.

- Nei, vi snakker ikke om etthalvår eller ett år fram i tid. I løpet av noen måneder bør vi kunne tilbystartboliger. Det skal jobbes raskt. Vi kan ikke være bekjent ved at det kommerfolk til Frøya for å arbeide, og så får de ikke tak over hodet, sier BeritFlåmo.

Han kan ikke si om det er snakk ombrakkelignende boliger, eller andre løsninger.

- Nei, det har vi ikke klart. Mendet skal jobbes fort, og det skal ikke gå mange dagene før vi har det klart hvavi går for, sier ordføreren.