- Vi håper det kommer mange til fellestog- og arrangement på Fillan den 17.mai, så får vi til kjempefin markering i felleskap.

Det sier Eldbjørg Broholm. Hun var en del av komiteen Hitra formannskap opprettet i januar, som laget et forslag til et felles 17.mai arrangement i Fillan for alle grendene på Hitra.

- Ødelegger ikke for grendene

Forslaget var ute på høring hos foreldre og arbeidsutvalg (FAU) ved skolene, og korpsene. Til tross for laber interesse for et fellesarrangement mente komiteen at det var rom for å gå videre med planene.

- At det var liten interesse for fellesarrangement gikk ut på at folk mente det ville kunne ødelegge for de lokale 17.mai arrangementene ute i grendene. Jeg vil bemerke at det ikke er vår hensikt å ødelegge for de. Vi er heldige som har aktive grender på Hitra, men det må gå an å få til begge deler.

Broholm poengterer at de har hatt fellestog for grendene på Fillan tidligere. Den gang i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014.

- Vi starter 17.mai i år med fellesbiten, og oppfordrer deretter til at det trekkes ut til de lokale arrangementene i grendene.

En felles opplevelse

Eldbjørg tilføyer at man må huske på at det er mange tilflyttere på Hitra. Ikke alle har tilknytningen til ei grend som de som opprinnelig kommer herfra har.

- Derfor har vi lagt til rette for en fellesmarkering. Vi ønsker at flest mulig deltar i fellestoget. På sikt håper vi dette skal bli en tradisjon.

Eldbjørg Broholm oppfordrer alle store og små til å ta turen til Fillan.

- Mitt håp er at når togets første personer når brannstasjonen, så har knappest de siste startet i fra Kystmuseet. Det er det rom for å få til.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no