I dag tok gravemaskina et første jafs av båten som i årevis har stått på slip og forfalt på Hemnskjela. Rett ved Fv. 714 og åpningen til Hitratunnelen har båten blitt svært synlig for forbipasserende bilister, og blitt et samtaletema både i og utenfor spaltene til lokalavisa.

Gravemaskinfører Lars Lian fra Sundlandet har på oppdrag fra Kystmiljø og båteieren startet på rivearbeidet. For det har i flere år vært tydelig at båten aldri kommer tilbake på sjøen. Med grabben begynte han å rive i skutesida.

- Jeg river og skal putte avfallet i kontainere, forteller Lian.

Det er Stig Dyrvik og Kystmiljø som har tatt på seg oppdraget fra båteieren. Dyrvik forteller til lokalavisa at de regner med å bruke resten av uka på oppdraget med fjerning av "Monumentet på Hemnskjela", som han og flere andre kaller det. I hvert fall skal det være ryddet til mandag.

- I konkurranse med andre oppdragsgivere vant vi anbudet, blant annet fordi vi har avtale med en lokal river som har det riktige utstyret, forteller Dyrvik.

Båten, som er omlag 70 fot lang, veier ifølge Dyrvik anslagsvis rundt 90 tonn inkludert ballasten ombord. Inne i skroget står også en pent innpakket, ikke montert motor. Denne håper rivningsarbeiderne å berge.

- Det er en 180 hesters motor fra 70-tallet. Vi skal ta ut motoren og høre om det er noen som vi ha den, sånn at det blir igjen noe av båten. Det ligger også ei mast på dekk som er nesten like lang som hele båten. Den skal også gjenbrukes, sier Dyrvik.

Kystmiljø har tatt analyseprøver av trevirket. Ifølge Dyrvik er det så å si bare rent trevirke igjen som skal gjenvinnes på vanlig måte.

- Båten har stått på slipen i 16 år. Bunnsmøringa er avskrapet så det er stort sett rent og fint trevirke. Vi skal kildesortere på stedet i grovavfall, trevirke, og så er det noe metall der. Motoren står jo umontert. Taneken har vi banka på og de høres tomme ut, så vi tror ikke det er olje ombord, sier han.

Slipen båten står på ble ifølge Dyrvik og Lian bygget i 1996. Båten kom på slipen høsten 2001 og har siden stått der til forfall.

- Vi håper å kunne berge selve slipen. Vi vet mer om det når vi har fått tatt bort båten og sett nærmere på slipen, sier Dyrvik.

Lars Lian i gravemaskina Foto: Eirik Vaslag