På strekningen mellom Dolmsundet og Sistranda er det for øyeblikket en tetthet av gravemaskiner og anleggsmaskiner som man vel sjeldent har sett tidligere i øyregionen.

På en strekning på ca åtte kilometer langs fv 714, fra like ved tunnelåpningen på Dolmøya til kulturhustomta på Sistranda, telte lokalavisa onsdag 13 gravemaskiner, pluss en rekke andre anleggsmaskiner og lastebiler i arbeid, samt en større kran under oppmontering ved Hotell Frøya.

På begge sider av Dolmsunet er Hitra anleggsservice i gang med å opparbeide tilførselsveien til Dolmsundbrua. Hele dolmsundprosjektet har en prislapp på ca 240 millioner.

På Sistranda har man så vidt kommet i gang med arbeidet på det nest største prosjektet: Frøya kultur- og kompetansesenter. Prislapp 155 millioner kroner.

Like ved er man kommet godt i gang med grunnarbeidet for utvidelse av Hotell Frøya. En utbygging som i følge hotellet vil koste ca 35 millioner kroner.

På Melkstaden (mellom Sistranda og Nordhammarvika) er Syltern så vidt i gang med å fjerne jordmassene til det som skal bli Nordhammarvika industriområde. Her kommer prislappen på all infrastruktur på 63 millioner kroner.

Disse fire prosjektene, som har kommet i gang i løpet av den siste måneden, har dermed en samlet prislapp på 493 millioner kroner. Det skal ikke noen stor overskridelse til noen plass, før dette betyr investeringer for en halv milliard.

- Det er jo stort. Tenkt at alt dette skjer her ute i havgapet, sier frøyaordfører Berit Flåmo.

Hun sier at det som nå skjer på denne korte strekningen, vitner om at det politikerne har jobbet for, er i ferd med å skje.

- Vi vil få et annet sentrum på Sistranda, vi får industriområder, og bedre vei innover. Og det viser at samfunnet her er i rivende utvikling, kommenterer ordføreren.