- Man vil bestandig ønske seg seg mer til det meste. Men jeg har vært med så lenge at jeg vet å forholde meg til realitetenes verden. Og jeg må si at det er lenge siden det har sett så bra ut. Rådmannens framlegg viser at vi klarer å videreføre aktiviteten, og det er et godt utgangspunkt, sier ordfører Ole Haugen (Ap) etter at han sammen med de øvrige hitterpolitikerne i går kveld fikk presentert rådmannens forslag til kommunebudsjett.

Opposisjonen ser heller ingen grunn til å svartmale.

- Jeg ser ikke den store dramatikken. Vi har fått såpass økte rammer at det tar unna for de økte utgiftene, sier Tom Skare (Frp)

Når de økte rammene fra staten er korrigert med økningen i lønnsutgifter, sitter kommunen igjen med tre millioner kroner som en ren nettoøkning på rammene for neste år.

Rådmann Roger Antonsen er særs fornøyd med at man har klart å legge fram et budsjettforslag som tar høyde for driftsoverskudd på 2,3 prosent.

Forslaget til investeringsbudsjett legges først fram i formannskapet neste mandag. De skal da lage den politiske innstillinga som legges ut til høring før kommunestyret vedtar budsjettet den 29. november .