Høringsfristen for den første runden med navngiving av veier på Frøya gikk ut før påske. Her kunne folk få si sitt om forslag på hovedveier, og på veier i de østlige grendene på Frøya. I morgen (onsdag) skal arbeidsgruppa møtes for å gå gjennom. Det har kommet inn hele 14 innspill, fra enkeltpersoner, grupper, borettslag, velforeninger og grendalag.

Lærerbyen og Turnveien

I flere av innspillene stilles det spørsmål om nødvendigheten av at alle veinavn skal hete noe med veien. Beboere i de tidligere kommunale lærerboligene på Sistranda skriver at de for lengst har tatt i bruk Lærerbyen som adresse, og ber om at de slipper å skifte til Lærerbyveien.

På den andre siden av Sistranda sentrum, i veien som strekker seg forbi idrettshallen og oppover, har beboerne innarbeidet veinavnet Turnveien. Arbeidsgruppa har her foreslått Innersiveien og Heiaveien. Her har det kommet to uttalelser som går på at veien bør få hete Turnveien.

Langheidilten

Mens beboere på Sistranda ønsker Turnveien, er ikke alle på Nesset like glade i forslaget Trimveien, på veien som går i retning trimhytta der. Magne Romestrand har levert en uttalelse der han påpeker at området heter Langheia, og viser til terrengløpet «Langheidilten» som hadde løypa langs denne veien. Han forslår Langheiveien.

Uttian

De er kommet flere innspill fra beboere på Uttian. Ett går på forslagene Hønhusstien og Hønhusstubben. Her viser de til at det har vært mange hønhus, grishus, fjøs og potetkjellere på Uttian, og at navnet hønhus ikke har noen historisk betydning. De foreslår at veiene i stedet kalles Sørøyveien østre og Sørøyveien vestre.

Hammarvika

Også til veinavnforslagene på Hammarvika har det kommet flere innspill. Noen av dem tar for seg de samme navneforslagene. To innspill går på at det arbeidsgruppa har kalt Karivika, ikke har noe med Kari å gjøre, men at det alltid er omtalt som Karvika. Et annet innspill går på at veien ned til Hammarvågen havn blir kalt Doktorbakken, og ikke Lorntsholmveien. Ellers kommer det to uavhengige forslag på vei i det relativt nye Hammarvolden boligfelt: I den ene uttalelsen foreslås Gulldokkmyrveien, i en annen bare Gulldokkmyra.

Videre er det også kommet inn uttalelser på navn På Flatval, Ervika, Dyrvik (Dørvikan) og Nesset, samt på forslagene til hovedveier.

Neste runde for den kommunale arbeidsgruppa blir å komme med navneforslag til resten av fast-Frøya, som da også skal ut på høring før navn fastsettes.

Her er forslagene fra navnekomiteen, som det nå er kommet inn uttalelser på: Frøya får gatenavn