Etter at det i februar ble avgjort at Boreal likevel ikke fikk anbudskontrakten med AtB fremfor FosenNamsosSjø, har FosenNamsos Sjø og Kystekspressenskrevet nye langsiktig kontrakter med AtB om drift av flere hurtigbåt-og lokalbåtruter og er nå i ferd med å bygge nye fartøy.

- Det er i alt fire nyefartøy som skal bygges. De to store nybyggene er hurtigbåter med plass til 275passasjerer og som skal gå mellom Trondheim – Kristiansund. Det bygges også enkombikatamaran, en båt med plass til biler, som skal trafikkere i Dyrøy – Sula– Froan, dvs fra Frøya og utover i Øyrekken. Denne vil gi raskere samband og etforbedret tilbud for folk i Øyrekken. Det skal også bygges en ny bygdebåt tilOsen, som reisende vil nyte godt av, i følge Grete Fuglem Tennå,administrerende direktør i FosenNamsosSjø.

I drift til neste år

To av de nyefartøyene skal settes i drift allerede i februar – mars 2014 og alle fartøy erplanlagt i drift i løpet av 2014. Kombikatamaranen bygges hos Båtservice iMandal og de 3 øvrige fartøyene bygges hos Brødrene Aa i Hyen, som ogsåtidligere har bygd hurtigbåter for FosenNamsos Sjø AS.

Vil ha navneforslag

FosenNamsos Sjøog Kystekspressen inviterer nå alle til å komme med navneforslag til de nyefartøyene. Selskapet ønsker helst forslag med lokal tilknytning og lover en turmed Kystekspressen og med tilhørende overnatting på hotell i Trondheim ellerKristiansund til vinnerne. Selskapet ønsker forslag på navn innen 10. august.