I forkant av tirsdagens formannskapsmøte hadde Per Ervik(Pp) bedt rådmannen sjekke om det var hold i ryktene om at den gamle skolebygningen på Gammelsætra på Fjellværøya skal brukes som asylmottak.

Skolebygget fra 1956, er blitt ombygd til pensjonat og leiligheter og inneholder blant annet 12 rom. Bygget er også tilrettelagt for arrangement, overnatting og selskap, med blant annet pub, storkjøkken og serveringslokale. Den fem må store eiendommen eies av Gammelsætra AS.

Har ikke hørt noe

Rådmann Laila Eide Hjertø hadde sjekket med både fylkesmann og Udi om det stemte.

- Det har gått rykter om Gammelsætra før. Jeg har fått til svar at det ikke kommer noen nye mottak på Hitra, sa Hjertø.

Eldbjørg Broholm hadde derimot hørt det motsatte.

- De ansatte på asylmottaket sier selv at 30 personer skal til Gammelsætra, og at de er ute etter å ansette flere.

Men det mente ordfører Haugen at det ikke skal legges vekt på.

- Vi må forholde oss til det rådmannen sier, som er svaret vi har fått fra det offentlige, sa Haugen.

- Jeg synes det er litt rart at vi ikke har hørt noe, når kommunene skal være tilbyder av lovpålagte tjenester. Hva med logistikken når ungene skal i barnehage. Hvor er dialogen mellom mottaket og kommunen. Det går ikke an å unngå kommunalt innsyn og deltagelse, mente Lars Peder Hammerstad(Sp).

- Jeg hadde hørt at det har vært en hurtig nedvasking av skolen, fordi at det skal åpnes asylmottak der. Derfor skrev jeg til rådmannen får å få vite om dette er et faktum. Men nå bekrefter rådmannen at det ikke er tilfelle. Vi får ikke vite noe som helst, sa Ervik.

Ikke fått beskjed: Hverken rådmannen eller formannskapet hadde fått offisiell beskjed om at Gammelsætra blir asylmottak.(Arkivbilde)

- Rådmannen avkrefter det ikke, men har ikke fått noe informasjon om det. Hva de ansatte på mottaket sier til noen, er ikke måten vi skal motta informasjon på, mente Haugen.

Har leid ut til Norsk mottaksdrift AS

Daglig leder ved Gammelsætra AS, Kåre Guldstein Ottesen, kan bekrefte det rådmannen ikke kan bekrefte.

- Vi har leid ut hele bygningsmassen til Norsk mottaksdrift. Avtalen ble inngått i år, forteller han, og henviser til Norsk mottaksdrift for flere spørsmål.

Per Erik Lykstad, daglig leder ved Norsk mottaksdrift, som driver asylmottaket på Fillan, bekrefter også dette.

- Jeg er informert om at det er inngått en avtale. Dette er innenfor den opsjonen på 30 plasser vi har i kontrakten med Udi. Vi har behov for flere mottaksplasser, og kommer til å bruke Gammelsætra til 20 beboere, forteller Lykstad.

I avtalen med Udi har Norsk mottaksdrift kontrakt på 140 plasser ced mottaket i Gammel-Fillan, og to opsjoner på utvidelse, hver på 30 plasser.

Mener informasjonen er god

- Hvorfor har dere ikke informert kommunen?

- Vi føler at Hitra kommune blir informert gjennom faste møter med mottaksleder og regionleder. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er en løpende god dialog, mener Lykstad.

- Men politikerne sa i formannskapsmøtet at de ikke hadde hørt om dette?

- Jeg må si at jeg innimellom er overrasket når kommunen noen ganger hevder de ikke har mottatt informasjon. Jeg har fått møtereferatene, og det kan hende at kommunen bør få en bedre informasjonsflyt. For det er enkelte tilfeller at informasjonen ikke har gått videre, sier Lykstad.

- Vil dere informere kommunen om leieavtalen med Gammelsætra?

- Vi vil helt klart informere hvis kommunen føler behov for det, sier han.

Han legger til at de skal ha et møte med kommunen i februar.

- Vi har invitert oss selv til møte med Hitra kommune den 22 februar KL 12. Møtet vil være et overordnet samarbeidsmøte der jeg, regionleder og mottaksleder deltar. Vi håper å kunne besvare eventuelle spørsmål fra Hitra kommune i dette møtet. Øvrige samarbeidsmøter fortsetter selvsagt som før mellom kommune og mottak, sier Lykstad.