Mandag 11. april vil det være åpen dag hos audiografen på Fillan. Da vil det bl.a. bli mulighet for gratis hørselstest.

Bak tilbudet står Jannicke Elvemo Åsmul (28). Hun er fra Hitra, og har tidligere praktisert som audiograf i Stavanger noen år.

Jannicke er glad for at det er opprettet en audiografstilling på Hitra, og at det ble mulighet for å få flyttet tilbake til der hun hører heime.

Audiografen har vært i drift en stund, men i tiden som kommer vil det være flere åpningsdager og åpningstider. Lokalet er plassert ved inngangen til Hitra legekontor i Hitra Helsehus.

Samarbeid

Hitra HLF, AudioPlus og Hitra kommune har samarbeidet flere år om dette prosjektet. Rommet er lydisolert og godt egnet til å foreta hørselstester og andre tjenester som blir lagt til audiografen som blir her fast her på Hitra.

Tilbudet til hørselshjelp vil også bidra med tjenester til bedrifter, kartlegging, kontroll, formstøpte støypropper ol. For folk med hørseltap eller forebygging betyr dette at kontroller og tilpassinger foregår her på Hitra og en slipper tidkrevende og reduserte reiseutgifter for å få ett godt tilbud.

Åpningstidene vil bli sendt ut på til husstandene på Hitra i nærmeste framtid og annonsert i lokalavisa.

Av tjenester som tilbys, kan nevnes spesialkompetanse på hørsel, høreapparatkartlegging, tilpasning av høreapparater og tilbehør, hørselstester, avstøp til ørepropper/støypropper, tinnitushabituering, kurs og foredrag om tema innenfor hørselsomsorg, arbeidsplasskartlegging/tilrettelegging samt støykartlegging og støymålinger ute i bedrifter.

Jannicke Elvemo Åsmul ser fram til å ta fatt på tilbud og opparbeidelse av hørselstjenester til de som måtte ha behov eller informasjon om hørselshjelp. Foto: Einar Brendboe 7250 Melandsjo Tlf.90981409