Har fått tillatelse til å ekspropriere eiendom

foto