Bystyret i Kristiansund vedtok tirsdag enstemmig at man ønsker å rette seg mot Trøndelag. Dette kom fram i forbindelse med behandlingen av regionreformen

Salderingspost

I følge Tidens Krav ga Dagfinn Ripnes (H) uttrykk for at Kristiansund har lite å hente i Møre og Romsdal.

- Når det gjelder de ressursområdene hvor fylket selv rår over går det stort sett greit, ikke så mye å klage over. Men når det gjelder fylkeskommunen som høringsinstans skjærer det seg. Standpunktene er taktisk begrunna, Sunnmøre tar ikke bølgen for en sterk vestlandsregion. For Molde som administrasjonsby ligger det i kortene at de ønsker å beholde fylket. Det er helt legitimt. De kan velge sin egen vei. Men erfaringsmessig ser vi at vi ikke har så mye å hente i Møre og Romsdal. Når man skal gjøre noe som virkelig teller blir det full krig, og vi har blitt salderingsposten, sa Dagfinn Ripnes (H) i følge TK.

Også ordfører Kjell Neergaard (Ap) konkluderte med at han ønsker at Kristiansund og Nordmøre blir en del av en større region i Midt-Norge.

Men hvor fylkesgrensa skal gå ville han ikke ta stilling til, skriver TK.

Uttalelsen

I vedtaket utaler Kristiansund bystyre at de tar utredningen om framtidig regiontilknytning til orientering.

Videre heter det i den enstemmige uttalelsen:

- Kristiansund bystyre støtter flertallsvedtaket i Orkidè Nordmøre regionråd, og mener at det foretrukne alternativet i en ny regionstruktur for Kristiansund er å inngå i en større region bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal.

- Bystyret mener at Møre og Romsdal, inneklemt mellom to store og vekstfremmende regioner sør og nord for oss, blir for liten til å få nevneverdig av de betydelige oppgaver staten etter hvert vil tilføre de nye regionene, og at Nordmøre derfor vil oppnå en bedre utvikling ved å gå inn en sterk midtnorsk region, som i seg selv er dynamisk nok til å skape en spennende framtid for nordmøre.

- Dersom Møre og Romsdal ikke vil inngå i en større region med Trøndelag, vil Kristiansund jobbe for at så mange som mulig av Nordmørskommunene inngår konkrete samtaler og forhandlinger med Trøndelag og snarest berede grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet.

- Dagens fylkesgrense utfordrer strukturelle rammebetingelser på deler av Nordmøre. Kristiansund bystyre ber derfor om at Møre og Romsdal fylkeskommune innleder tettere samarbeid med Trøndelag på relevante områder, for å bøte på dette, uavhengig av endelig resultat i regionreformen.