I fylkesutvalget tirsdag 9. mai stiller Kirsti Leitrø (Ap) igjen spørsmål vedrørende bygging av Flatvalveien.

- Jeg synes ærlig talt at beboere og kommune nå har ventet lenge nok. Det er sterkt beklagelig at fylkeskommunen ennå ikke har inngått en forskutteringsavtale med Frøya kommune, for å kunne få ferdig veien som lovet, mener Leirtrø.

To år...

For snart to år siden gjorde fylkestinget sitt første vedtak om at Frøya kommune skulle få mulighet til å forskuttere bygging av Flatvalveien på Frøya.

Dette ble gjort samtidig med vedtak om at Hitra kommune kunne få forskuttere rundkjøring ved Jøstnøya. Denne ble ferdig for vel ett år siden, men Flatvalveien har latt vente på seg.

- For å få fremdrift i bygging av Flatvalveien, presiserte vi i fylkestinget 14.12.2016  at Fylkesrådmannen løpet av januar 2017 ble bedt om å å få utført et enkelt anslag for prosjektet som så legges fram for fylkesutvalget.

Fylkestinget ba fylkesrådmannen komme tilbake til fylkesutvalget med et revidert handlingsprogram der Flatvaleien er tatt inn.

Trafikkfarlig vei

I fylkesutvalget 14. februar stilte Kirsti Leitrø spørsmål vedrørende fremdrift av Flatvalveien på bakgrunn av et sterkt politisk ønske om å få utbedret en meget trafikkfarlig vei.

- Svaret fra fylkesrådmannen da var at kostnadsoverslaget fra 2014 ble oppdatert i januar, og at arbeidet med å vurdere mulighetene for eventuelle kostnadsreduserende tiltak er ventet å ta to uker, forklarer Leirtrø.

Dersom fylkesutvalget da godkjenner prosjektet kan mulig ferdigstillelse av av ny vei på Flatval foregå innen årsskiftet.

- Nå kan vi lese i media at det ikke blir noen ny vei på Flatval i år, på tross av at fylkesutvalget ikke har gjort noen vedtak om utsettelse. Mitt spørsmål til fylkesrådmannen, blir derfor: Når vil saken om flatvalveien komme til politisk behandling som vedtatt av fylkestinget i desember 2016, sier Kirsti Leirtrø.