Frøya kommune har utlyst biblioteksjefstillingen ved Frøya folkebibliotek.

Styrke kompetansen

- En av våre ansatte har sluttet og gått over til en bibliotekstilling på Hitra. I dialog med nåværende biblioteksjef har vi blitt enige om at den beste løsningen er å utlyse biblioteksjefstillingen, fordi vi ønsker å styrke biblioteket vårt.

Det forteller kultur- og næringssjef i Frøya kommune, Maciej Karpinski.

- Vi har dyktige folk, men vi trenger flere og ved å utlyse denne stillingen, kan vi styrke biblioteket med ytterligere kompetanse. Nåværende biblioteksjef skal fortsette ved biblioteket, bekrefter Karpinski.

Utdanning i bibliotekfaget

Frøya kommune søker nå etter en person med vesentlig kompetanse og reel utdanning i bibliotekfaget, eventuelt med tilsvarende utdanning som kan godkjennes.

- En biblioteksjef er den faglige og administrative lederen for bibliotekets samlede folkebibliotekvirksomhet. Han eller hun vil blant annet ha ansvar for drift og utvikling av bibliotektjenester, det organsisatorisk ansvar i forhold til bokbussen, samarbeid med skolene og rapportering til Nasjonalbiblioteket som arbeidsoppgaver, sier Karpinski.

Tips videre om stillingen

Dette er en realtivt ny utlysning, så Maciej Karpinski vet ikke om det er kommet inn noen søknader enda.

- Når det er sagt, så blir det trolig ikke lett å få tak i biblioteksjef, fordi det er ettertraktet kompetanse, så vi får se. De som eventuelt vet om noen som kan passe til denne stillingen,  kan tipse dem videre, for vi håper vi skal klare å få tak i ny biblioteksjef.

Biblioteksjefstillingen er på 80 % med utvidelsesmuligheter til 100 %.

Søknadsfristen utløper 30.03. 2014