– Økt lakseproduksjon i Norge kombinert med sterk etterspørsel og rekordhøye laksepriser har bidratt til ny eksportrekord for norsk laks, sier Paul Aandahl, bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd. Det til tross for at et av de største markedene for norsk laks, Russland, valgte å stenge grensene for norsk sjømat 7. august i 2014.

Målt i produktvekt eksporterte Norge 999.000 tonn laks i 2014, som er 4 prosent høyere enn året før.

Eksportprisen for fersk, hel laks har i løpet av 2014 variert mellom 34,96 kroner per kilo i september og 48,88 kroner i januar. Gjennomsnittlig eksportpris for 2014 ble 41,06 kr per kilo. Det er 1,35 kroner eller 3,4 prosent mer enn i 2013.

Økt volum til EU etter importstoppen fra Russland

Etter utestengelsen fra Russland i august 2014 økte eksportandelen av norsk laks til EU betydelig. Målt i produktvekt ble det i 2014 eksportert 720 000 tonn lakseprodukter til EU, som er en økning på 11 prosent sammenlignet med 2013.

– Utestengelsen fra Russland understreker den sterke etterspørselen etter laks på verdensmarkedet og omstillingsevnen til de norske eksportørene. Den norske lakseeksporten blir stadig mindre avhengig av enkeltmarkeder, sier Bjørn-Erik Stabell, markedssjef for laks i Sjømatrådet.

Polen er Norges viktigste laksemarked. Målt i verdi økte lakseeksporten med 10 prosent i 2014, til totalt 5,5 milliarder kroner.

Storbritannia er det største vekstmarkedet i EU, med en økning på 12 300 tonn, til 60 000 tonn målt i produktvekt.

Økt volum til USA

Det ble eksportert laks til en verdi av 1,9 milliarder kroner til USA i 2014, noe som er 64 prosent høyere enn i 2013. Målt i produktvekt ble det eksportert 47 prosent eller 9 000 tonn mer laks i 2014 sammenlignet med 2013.

Både eksporten av fersk filet og fersk hel laks øker i 2014. Det ble eksportert 8000 tonn fersk hel laks til USA i 2014, et produkt som Norge inntil 2012 hadde straffetoll på.

Eksporten til Øst-Europa kraftig redusert

Verdien av lakseeksporten til Øst-Europa ble redusert med 37 prosent i 2014 til totalt 3,56 milliarder kroner, sammenlignet med 2013. Årsaken til tilbakegangen er i hovedsak den russiske importstoppen fra august og reduksjon til det ukrainske markedet. Eksporten til andre land i regionen er stabil eller økende, melder Norsk sjømatråd i en pressemelding.