Det internasjonale analyse og rådgivningselskapet Great Place to Work har kåret Eiendomsmegler 1 Midt-Norge til en av Norges beste arbeidsplasser for fjerde gang på fire år. Meglerforetaket er plassert på fjerdeplass i konkurranse med norske virksomheter fra en rekke ulike bransjer.

- Dette er litt som eksamen og julaften på en og samme dag for oss, sier Kjetil Reinsberg, adm. dir. i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge svært fornøyd.

- Å bli kåret til en av Norges beste arbeidsplasser for fjerde året på rad er en anerkjennelse av at våre 230 ansatte driver kontinuerlig forbedring av egen arbeidsplass. Det betyr at måten vi driver selskapet på er robust og bærekraftig. Høy utviklingstakt er en rammebetingelse i 2015, og da blir kontinuitet i medarbeiderfokuset viktig både for å skape sikre arbeidsplasser og gjensidig lønnsomme kunderelasjoner over tid, sier han.

Avdelingsleder hos Eiendomsmegler 1 Hitra Frøya, Eskil Wahl, er også svært godt fornøyd.

- Eiendomsmegler 1 Midt Norge har alltid arbeidet systematisk med utvikling av bedriftskultur gjennom delegering av ansvar og myndighet, sier Wahl.

- Hos oss har alle ansatte to jobber: Den ene er å gjøre jobben sin, den andre er å hver dag utfordre og tenke kreativt hvordan vi kan tilrettelegge og utvikle oss for å gjøre jobben på en smartere og enda bedre i morgen. Kontinuerlig forbedringsarbeidet skaper engasjement, stolthet og sterkt eierskap til arbeidsplassen – de gir de beste kundeopplevelsene - også er det veldig gøy, sier Wahl.

Great Place to Work Norge er et analyseselskap som gjennomfører medarbeiderundersøkelser på oppdrag for virksomheter. Det er disse medarbeiderundersøkelsene som ligger til grunn for kåringen. I år har 176 bedrifter med ca. 24.000 ansatte deltatt i undersøkelsen. Bedriftene er lagt i tre kategorier; store, mellomstore og små bedrifter, og Eiendomsmegler 1 Midt-Norge er plassert i mellomstore virksomheter.