- Sørburøy skole flagger for frigjøringen, forteller Terje Melkvik, som har sendt lokalavisa dette bildet. Og også i resten av øyregionen vaier nå flaggene høyt.

I dag er det nemlig nøyaktig 70 år siden tyskerne kapitulerte og Norge igjen ble et fritt land.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkets kommuner inviterer i dag (8. mai) i samarbeid med Luftkrigsskolen og Luftforsvarets Musikkorps til veteranmarkering i Nidarosdomen og deretter Erkebispegården for å hedre veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Her blir det bl.a. personlig overrekkelse av fylkesmerket og kommunevåpen til veteraner som deltar og ikke har mottatt slik utmerkelse tidligere.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er landets største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. NVIO består i dag av 7500 medlemmer og har 58 lokalforeninger over hele landet. I øyregionen er Frøya, Hitra og Snillfjord veteranklubb en del av NVIO.

Roger Reitan, John Arthur Dyrvik ,Håkon Steinvik, John Steinar Lervik. Terje Hårnes og Kjell Arne Taraldsen er alle med i den lokale veteranklubben.

John Steinar Lervik antar at det i vår region befinner seg om lag 100 kvinner og menn som har deltatt i dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

Mer om veteranklubben for Frøya, Hitra og Snillfjord kan du lese i dagens utgave av Hitra-Frøya (kan også lastes ned på HF+)