Kommunen gir seg selv dispensasjon til å sette opp lavvo