Det er lagt ut sammenhengende skråbilder av kystsonen i elleve sørtrønderske kommuner, deriblant Hitra og Frøya.

Målet er vise fram kystregionen. Samtidig skal bildene gi et godt kunnskapsgrunnlag for å planlegge og forvalte kystsonen.

Se bildene hos «Kysten er klar»