- Hvis Hitra kommune skal nå sitt klimamål med å bli blantde fem beste i Sør-Trøndelag, så bør vi gjøre noe slik at de enkelte lederne rundt påenhetene før et større eierskap til dette. Slik det er nå, er det vaktmestrenesom har ansvar og oversikt. Enhetslederne styrer ikke forbruket av strøm, saEllen Aanes Draagen (Sp) i kommunestyret rett før jul.

Et enstemmig kommunestyre vedtok innspillet som en oversendelsessaksom skal behandles av teknisk komite etter nyttår.