Persefone AS har søkt om reguleringsendring for Sularorbuer. Bakgrunnen er at det planlegges å bygge nytt bygg med fasciliteter forleirskole i tilknytning til rorbuanlegget på Føllingen.

Frøya havleirskole har i dag sin hovedbase på den nedlagtesykestua på Sula.

- Ønsket er å få bedre fasciliteter enn de har på sykestua. Detvil bedre boligsitasjonen, og gjøre alt mer funksjonelt, sier Odd Larsen iPersefone, som skal stå bak utbyggingen.

Larsen forteller at selve leirskolebygget vil stå ferdig tidligsti 2014, men at hvis planen går gjennom, så vil bygging av naust og en del sjønærefascilitetene bli startet allerede i høst, med ferdigstilling til mai neste år.

I planendringsforslaget søkes det også om å endre et område somfra før av er godkjent til campingplass. Dette skal bli et parkområde medlekeplass.