Den nye motstandsgruppa mot vindkraft på Frøya satser på å bruke de nyeste virkemidlene. Vi snakker da om sosiale medier, og kort tid etter at facebooksiden deres ble lansert, hadde de fått stor respons.

Nå er også de elektroniske underskriftslistene lagt ut.

Og ett døgn etter at det ble mulig å signere på nett, er det i 10-tida onsdag kommet 227 underskrifter.

Finn listene her

- Jeg synes det er fantastisk flott. Det viser at engasjementet er stort, og at vi har gjort det på rett måte. Først fikk vi etablert facebooksiden, slik at det ble debatt rundt saken. Og nå kan de som er i mot, gå inn og skrive under, sier Hans Anton Grønskag.

Motstandsgruppen har også laget manuelle underskriftslister, og flere av de som har engasjert seg på facebooksiden deres, har lastet ned for å samle underskrifter i sitt nabolag.

- Vi skal la det gå ett par uker, slik at alle får muligheten til å si sitt. Og så får vi se om det er grunnlag for å gå til politikerne og kreve at det blir tatt opp som sak, sier Hans Anton Grønskag.

- Det er nå omkampen må tas

- Det er nå omkampen må tas. Stikkes spaden i jorda, er det for seint, sier Kåre Anton Midtsian, sammen med Eskil Sandvik og Hans Anton Grønskag.

Sistnevnte veteran stod også på barrikadene da vindkraftdebatten raste før folkeavstemming i 2005. Med seg har han nå yngre krefter i den nylig heimflyttede sistrandingen Kåre Anton Midtsian og friluftsmannen Eskil Sandvik.

NTE/Trønderenergi fikk i vår konsesjon til å bygge vindkraftverk på Frøya. Frøya kommunestyre har velsignet denne utbyggingsplanen, som er noe begrenset i forhold til de opprinnelige planene.

- Slett behandling

Hans Anton Grønskag mener det har kommet til så mye nytt siden folkeavstemminga i 2005, at folket på Frøya må bli hørt på nytt.

- Jeg synes den behandlinga saken fikk i kommunestyret da den var opp på nytt i år, var meget slett.  Det er såpass mange argumenter som har kommet til, og argumentene vi tok fram før den forrige folkeavstemminga, er blitt styrket. Så vi må ta en omkamp på dette, sa Grønskag da lokalavisa (papir/eavis) omtalte aksjonsgruppa for ei stund siden.

Hans Anton Grønskag sto også på barrikadene ved folkeavstemminga i 2005.