9 av 10 nordmenn har ikke avtalt med sine nærmeste hvor de skal møtes utenfor boligen hvis det begynner å brenne, i følge en fersk undersøkelse. Familiens brannrutiner og brannøvelser i hjemmet blir hovedtema når brannstasjoner over hele landet åpner portene for publikum under Brannvernuka 17.-23. september.

- Det er skremmende at så  få har avtalt et trygt møtested utenfor boligen. Ved brann er det lett å komme bort fra hverandre i kaoset som oppstår. Vårt skrekkscenario er at folk løper tilbake inn i brennende hus for å lete etter familiemedlemmer som har kommet seg ut andre veier, sier konserndirektør Line Hestvik i If Skadeforsikring.

Avtalt møtested

Barnefamilier er noe flinkere enn andre, i følge undersøkelsen som er utført for Brannvernuka 2012 av TNS Gallup nylig. 16 prosent av familier med barn har gjort avtale om utendørs møtested i tilfelle brann.

- Aller flinkest er de som faktisk gjennomfører brannøvelser i eget hjem. Av disse er det nesten halvparten som har et fast møtested utenfor boligen. Dette viser hvor viktig det er å øve, sier Andreas Kvingedal i Frøya brannvesen

Viktig med øvelser

Betydningen av brannøvelser står sentralt i den landsomfattende Brannvernuka. I tillegg til åpen dag på over 330 brannstasjoner, avholdes det en nasjonal brannøvelse med over 500 000 deltakere fra bedrifter, skoler, barnehager, institusjoner, offentlige kontorer og privathusholdninger landet rundt. Brannvesenet utfordrer samtidig flere til å ha brannøvelser hjemme i sin egen bolig.

- Barna har brannøvelser i barnehagen og på skolen, mens mange voksne har jevnlig øvelser på jobb. Men det er hjemme vi oppholder oss mesteparten av døgnet, og det er der brannfaren er desidert størst. Derfor burde det være opplagt at vi har brannøvelser hjemme også, sier Kvingedal, og oppfordrer særlig alle barnefamilier til å bli med på den nasjonale brannøvelsen.

Familieaktivitet

Brannstasjonenes åpen dag er lagt opp som en familieaktivitet. Her får barn og voksne opplæring i hvordan de kan sikre hjemmet mot brann. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og prøvesitting i brannbiler er noe av det man kan oppleve. Dessuten vil det bli delt ut brannverncapser til barna.

- Åpen dag på brannstasjonen gir oss en enestående anledning til å komme ut med et viktig brannforebyggende budskap nå som vi går inn i den tiden på året når antall boligbranner vanligvis øker, sier Kvingedal.

Brannvernuka

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, If Skadeforsikring og brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, el-tilsynet, Sivilforsvaret, politiet og ambulansetjenesten.

I vårt distrikt er det Frøya brannvesen som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Siholmen, lørdag 22. september. Mer informasjon finnes på nettstedet www.brannvernuka.no