I dag, mandag 15. oktober, er årets siste skatteoppgjør klart. Dermed har alle de 216 278 lønnstakerne, pensjonistene og personlig næringsdrivende i Sør-Trøndelag fått selvangivelsene sine behandlet.

Tallene for Frøya, Hitra og Snillfjord:

Oversikten fra skatteetaten viser at i sum bidro 3.284 skatteytere i Frøya med 330,7 millioner kroner i statskassen.

I Hitra bidro 3.370 skatteytere med til sammen 265,2 millioner kroner, mens i Snillfjord bidro 737 skatteytere med samlet 55,7 millioner kroner.

Til sammen har skatteyterne i Sør-Trøndelag betalt over 21 milliarder kroner i skatt i 2011. Disse tallene gjelder for hele 2011, også de som fikk skatteoppgjøret sitt i juni, august og september. 169.499 skatteytere i fylket fikk skattepenger til gode i 2011. De får i gjennomsnitt igjen 11 494 kroner hver.

44.881 skatteytere i fylket må betale restskatt for inntektsåret 2011. I gjennomsnitt må disse betale 18.155 kroner hver i restskatt.

Tidligere oppgjør for personlig næringsdrivende

Fra i år ble ordningen med flere skatteoppgjør utvidet til ukentlige oppgjør, og for første gang ble personlig næringsdrivende inkludert i ordningen.

- Det har resultert i at mange personlig næringsdrivende har fått skatteoppgjøret tidligere enn før. Når skatteoppgjørene kommer ut i framtida vil baseres på erfaringer dette året, sier regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Trude Vollheim Webb i en pressemelding.