FosenNamsos Sjø forteller at grunnet årlig verkstedopphold for MF Frøyaferja blir det ikke bilførende fartøy i ruten Dyrøy - Mausund - Sula i perioden 23.04 - 27.04.

Første avgang etter endt verkstedopphold med MF Frøyaferja planlegges fra Dyrøy den 27.04. kl. 1635.

Egen rute for passasjerbefordring og gods vil bli annonsert på FosenNamsos Sjø sine nettsider FosenNamsos Sjø.

Denne ruta vil bli lagt ut i begynnelsen av kommende uke.