Av: Bjørn L. Rønningen

Bøtelagt på Lakseveien

foto