Av: Bjørn L. Rønningen

Korona-stenger ned på nytt

foto