Det kan bety at bomstasjonen på Sandstad er i funksjon igjen allerede over helga. Flertallet i transportkomiteen gikk inn for innstillingen som innebærer at bompengeinnkrevingen kan fortsette i 14 måneder som supplement til offentlige midler. Fremskrittspartiet gikk imot og krevde fullfinansiering fra staten.

BOMMEN I NULL – ØYSAMFUNNET I HUNDRE! LES MER HER – Vi legger opp til at bommen er i funksjon igjen førstkommende mandag. Jeg regner med at innstillingen blir vedtatt i Stortinget på torsdag. Det har hele tiden ligget i kortene at dette skulle gå igjennom, sier Edvard Ulvan i Hitra Frøya fastlandsamband. SISTE BOMTUR PÅ EN STUND, LES MER HER Som kjent ble bomstasjonen på Sandstad nedlagt i november fordi selve fastlandsforbindelsen til Hitra, Frøya og Fjellværøya da var nedbetalt.