Lille Rakvåg og Per A Godejord gikk til sak mot Hitra Bergverk og Hitra kommune. De krevde erstatning for skader på bolighuset på grunn av sprengninger, og for verditap på grunn av at bergverket hadde kommet nærmere deres hus enn hva som var forutsetningene når paret kjøpte boligtomt på Fillan. De mente bergverket hadde gått ut over det man som nabo må tåle i henhold til nabolovens betraktninger. De holdt kommunen ansvarlig for at man ikke har grepet inn og regulert bergverksdriften, og for ikke ha tatt hensyn til klager på bergverkets aktivitet.

I mai tapte Rakvåg/Godejord saken i Fosen tingrett, og ble dømt å betale saksomkostninger på til sammen over 170.000 kroner. De anket saken inn til lagmannsretten.

Torsdag ble det første dag av saken avholdt på Fillan. Etter innledningsforedragene ble det tatt befaring på tomta til Rakvåg og Godejord.

Umiddelbart etter dette kom lagdommerne med forslag om en ”minnelig løsning”, som i enkelthet gikk ut på at ankesaken ble trukket. Hitra kommune og Hitra bergverks ”offer” var å ikke kreve at Rakvåg/Godejord skulle betale deres saksomkostninger ved ankebehandlingen.

Etter en halvtimes betenkning kunne lagmannen berette at partene hadde akseptert forslaget.

Lille Rakvåg vedgår at saken ble trukket etter at de hadde fått beskjed fra dommerne om at de hadde minimale sjanser til å vinne fram.

- Selv om det som har skjedd ikke er påregnelig for oss, så mener de det er rettslig påregnelig. Da må vi bare ta det til etterretning. Og vi må bare konstatere at man som privatpersoner ikke kommer noen vei med å kreve at kommunen skulle ha fulgt sine egne planer. Ellers er det mye som kunne vært kommentert, men jeg vil avstå fra det nå, sier Lille Rakvåg umiddelbart etter at retten er hevet.