Vetlefjord faller utenfor gratis-ordning, mens Frøyaferga kan gjøre det på sikt.