Kronprins Haakon: Det er vårt kollektive ansvar å jobbe mot høyreekstreme krefter