Øker festeavgiften for graver, men kutter i kremasjon