Stort sykefravær og klasser er holdt heime. – Vi har en kjempevanskelig situasjon