Ikke i stand til å la seg avhøre om voldssaken

foto