I disse områdene kan det bli bygging av rusboliger