Ved å bruke ny teknologi til å samle opp og behandle dette, kan man produsere opp mot 300 millioner kubikkmeter biogass (metan) per år. Det fremgår i en rapport som konsulentselskapet PwC har produsert på oppdrag fra blant andre miljøselskapet Ragn-Sells og Vestland fylkeskommune.

– Sirkulær teknologi for oppdrettsanlegg gir lavere klimaavtrykk, mindre belastning på fjordene og mer fisk fra hvert oppdrettsanlegg. Samtidig utnytter vi verdifulle råvarer og bidrar til å redusere Europas avhengighet av import av energi og næringsstoffer, sier administrerende direktør Vidar Svenning Olsen i Ragn-Sells Norge.

I fiskeavføring finnes det også mye næringsfosfor. Det kan utvinnes og benyttes i mineralgjødsel og fôr. Ifølge PwCs rapport går opp mot 16.000 tonn fosfor fra oppdrettsanleggene til spille hvert år. Ved hjelp av ny teknologi kan man utvinne over 11.000 tonn fosfor, ifølge rapporten.