Et knippe MOT-ambassadører på Hitra (i MOT-skjorte), f.v. Lillian Vollan, Ola Vigdal, Karin Forsnes og Paul Andersen. (Bildet er tatt ved en annen anledning.)
Nils Vang, politiker og skolemann.