Hele 10 % av Snillfjords befolkning var samlet i gymsalen på Aa barne- og ungdomsskole da trasevedtaket for nye Rv 714 gjennom kommunen skulle fattes.

Skepsis angående realisme og økonomi ble vektlagt av de som sto for flertallsvedtaket i Snillfjord kommunestyre. Bjørn Langebro (H) som var en av de som stemte for indre trasé sa til og med at han egentlig mente ytre trasé var den beste, men at han fant den for lite gjennomførbar.

Ordfører Anders Krokstad (Sp) som hevdet han ikke hadde bestemt seg for avgjørelsen før han så alle de innkomne høringsuttalelsene, stemte også for indre trase.

- Mitt subjektive inntrykk er at det er der det har vært sterkest engasjement blant snillfjordingene, sa han.

12 av 17 kommunestyrerepresentanter stemte for indre trase med en høybru på Mjønes.

John Lernes (H) var den som hadde sterkeste synspunkter av de som heller ønsket ytre trasé. Han krevde også etter avstemmingen en protokolltilførsel som blant annet sa at flertallet i Snillfjord kommunestyre har gått for et vedtak som raserer to grender i kommunen, men ved stemmegivning valgte det samme flertallet som sto for vedtaket at protokolltilførselen ikke fikk følge saken.