Møtet direkteoverføres på nett-tv. Møtet starter klokka 10.

GÅ TIL TV-OVERFØRINGA HER

I dag skal Frøya kommunestyre ta stilling til den utarbeidede samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen om nytt skolebygg/kulturhus på Sistranda. Som Hitra-Frøya nylig skrev, vil Frøya kommune stå som eier av sambruksarealet i bygget, og det legges opp til en uoppsigelig leieavtale som går over tyve år. Etter den tid skal det inngås 10-årige avtaler.  Frøya kommune skal ha driftsansvar for kulturhus, sambruksarealer og uteområde. Dette betyr driftsutgifter som ikke er innarbeidet i dagens økonomiplan. Dette må kommunen innarbeide i budsjettet/økonomiplanen som skal utarbeides og vedtas i høst.

Det presiseres i forslaget til vedtak at det må foreligge en bindende avtale om ekstern finansiering på 50 millioner kroner til kulturhuset, før fylke og kommune underskriver sin samarbeidsavtale.  Som tidligere fortalt i Hitra-Frøya har eksterne investorer lovet å gå inn med 50 millioner kroner til kulturhus på Frøya.

Av andre saker som skal behandles i dag er blant annet disse: - Avsetting av penger til utredningsarbeid av økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av et eventuelt avslag til oppdrettsvirksomhet i Froan - Boligtomtsøknad på Sula - Prosjekt Nabeita oppvekstsenter