24. juli 1966 var den store dagen kommet, og 14 av stedets unge ble konfirmert i Kvenvær kirke. Disse var Johan Marvin Antonsen, Kurt Erik Eide, Jarl Arne Hernes, Morten Noralf Kristiansen, Otto Arild Rognvik, Johannes Schei, Marvin Thorsø, Nils Steinar Thorsø, Edgar Alfred Østreim, Åse Håvik, Eva Lossius, Dagrunn Kristine Olderø, Ellinor Stensø og Sonja Strømmen.

Nå er det gått 50 år, og mange var nylig samlet igjen. Jubileet startet med at menighetsrådet inviterte til middag på Kvenværstua lørdag kveld. Der ble det servert velkjent mat fra unge år: Saltfiskball og ferskfiskball - og da ble det “sju seia i ein baill, å sju bailla i ein hitterkaill”.

Søndag møttes de igjen i kirka, og gudstjenesten bar preg av at dette var en spesiell anledning. Kvenvær Sanglag framførte lokale sanger, og presten Lars Birger Aadland spilte og sang en Elvis-låt fra 1967.

Etter gudstjenesten ble det kaffe og kaker.

Under presentasjonen av “50-åringene” ble det tent lys for de to konfirmantene som var døde.

Og så er det bare å håpe at de lokale innslagene skapte hjemlengsel hos jubilantene, og at de flytter heim igjen.

Ref.

Kvenvær Sanglag
Presten Lars Birger Aadland spilte gospel av Elvis fra 1967, og stilte deretter spørsmål til jubilantene om de husket denne melodien fra ungdoms-tiden.
Slik så konfirmantene ut i 1966.