Tallene fra Statsistisk Sentarlbyrå (SSB) viser at vi i løpet av årets første kvartal, er blitt 31 flere øyværinger.

Både på Hitra og Frøya ble det født like mange som det døde i løpet av årets tre første måneder (14 fødte og 14 døde på Hitra, 12 fødte og 12 døde på Frøya).

Det betyr at veksten i folketallet fortsatt skyldes netto tilflytting.

79 personer flyttet i januar, februar og mars til Frøya. Av disse kom 28 fra utlandet.

59 personer, derav 21 utlendinger forlot i samme peridode kommunen, noe som betyr at Frøya i 1.kvartal fikk en netto innflytting på 20 personer. Dermed er det nå registrert 4.819 frøyværinger.

Hitra fikk 76 nye innbyggere (derav 19 utlendinger), mens 65 flyttet den andre veien. Det betyr at Hitra endte med en netto tilflytting på 11 personer. Folketallet på Hitra er dermed nå 4.633 personer.

I hele fylket økte folketallet med 678 personer. Den største økningen skjedde i Trondheim som ble 598 flere i 1.kvartal 2016.

Historiske tall

Ser vi på de historiske tallene, forteller disse at Frøya i 1964 hadde hele 6556 innbyggere. Etter dette sank innbyggertallet jevnt og trutt, og var i 1998 så vidt over 4.000.

Tallet holdt seg så vidt over 4000 fram til 2008 (4052) før tallet begynte å stige, freløpig opp til 4.819.

Hitra kommune bestod i 1964 av 4.971 innbyggere. Også her sank tallet ned mot 4.000 før det begynet på stige igjen rundt 2008.

I 2012 var det 4.399 innbyggere på Hitra, og nå er altså tallet i løpet av fire år steget videre til 4.633.